Publikace a zdroje o udržitelné architektuře

Rozcestník zdrojů na aktuální témata v udržitelnosti v architektuře. Adaptační opatření, cirkulární architektura, uhlíková stopa, energetická efektivita, certifikace udržitelnosti a další oblasti.

Online zdroje s přehledem udržitelné architektury

Databáze udržitelných řešení
webová aplikace
čeština

Databáze udržitelných řešení v architektuře, včetně představení na konkrétních příkladech.

Brožura Adapterra
e-book
čeština

Brožura realizovaných projektů zaměřených na adaptační řešení ve městě i krajině.

Adapterra Awards databáze
webová aplikace
čeština

Online databáze příkladů realizovaných projektů zaměřených na adaptační řešení ve městě i krajině.

Aktualizované publikace a zdroje o udržitelné architektuře

Moudrá města
webová aplikace
čeština

Příklady udržitelných řešení ve městech, příklady z celého světa.

uspornabudova.cz
webová aplikace
čeština

Online web zaměřený na šetrné budovy a energetický management, řešení jak snížit spotřebu energie a provozní náklady.

Sustainable Architecture Checklist
webová aplikace
čeština

Zkontrolujte si, kde všude na stavebním projektu lze podporovat udržitelnost. Připravili jsme pro vás checklist 10 základních oblastí.

Databáze udržitelných řešení
webová aplikace
čeština

Databáze udržitelných řešení v architektuře, včetně představení na konkrétních příkladech.

Checklist udržitelné architektury
webová aplikace
čeština

Checklist, který představuje základní přehled udržitelných řešení v architektuře.

Tepelná čerpadla
webová aplikace
čeština

Specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel.

Brožura Adapterra
webová aplikace
čeština

Brožura realizovaných projektů zaměřených na adaptační řešení ve městě i krajině.

Refsite
webová aplikace
čeština

Nezávislý portál pro sdílení a hodnocení referencí firem a produktů v oblasti technologií využívající obnovitelné zdroje energie, seznam profesantů a specialistů, katalog úsporných řešení pro laiky i odborníky.

Rozcestník tepelných čerpadel
webová aplikace
čeština

Poradenský web zaměřený na tepelná čerpadla v České republice a na Slovensku.

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu
webová aplikace
čeština

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu.

Minidatabáze modro-zelene infrastruktury
webová aplikace
čeština

Poradenský web zaměřený na modro-zelenou infrastrukturu ve městě.

Adaptace sídel na změnu klimatu
webová aplikace
čeština

Projekt, jehož cílem je přispět ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla (města i menší obce) v České republice.

Voda ve městě
webová aplikace
čeština

Metodika o udržitelném hospodaření s dešťovými vodami v městském prostředí.

SBTool Manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu
webová aplikace
čeština

Národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality administrativních budov v souladu s principy udržitelné výstavby.

KVEST Kvalitní veřejné stavby
webová aplikace
čeština

Manuál, který popisuje proces přípravné fáze stavebního projektu s důrazem na participativní design, mezioborovou spolupráci a udržitelnost stavby.

nástroj pro veřejnou výstavbu
webová aplikace
čeština

Webový nástroj pro podporu zadávání kvalitních a udržitelných veřejných stavebních projektů, obsahuje vzory zadávací dokumentace, knihovnu metod včetně šablon pro jejich využívání a příklady dobré praxe.

Příručka pro investory při revitalizaci brownfieldů
webová aplikace
čeština

Příručka pro investory zaměřená na revitalizaci brownfieldů.

Ekonomika a přínosy zelených střech
webová aplikace
čeština

E-book představující ekonomiku a přínosy zelených střech.

Šetrné budovy a komplexní certifikační systémy komplexní certifikační systémy
webová aplikace
čeština

E-book zaměřený na šetrné budovy a komplexní certifikační systémy, typy certifikačních systémů.

Ekonomika využití šedé vody vody
webová aplikace
čeština

E-book zaměřený na ekonomiku a efektivitu využití šedé vody v budovách.

Metodika Performance Design & Build
webová aplikace
čeština

E-book zaměřený na efektivní výstavbu s celkovými minimálními náklady, realizace výstavbových projektů metodou dodávky Performance Design & Build, zaměření na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.

Metodika Integrovaného návrhu
webová aplikace
čeština

E-book zaměřený na inovativní chytrá řešení v budovách na základě Smart Readines Indicatoru.

zdravabudova.cz
webová aplikace
čeština

Online web zaměřený na zdravé vnitřní prostředí budov, cílem je poskytovat optimální řešení vnitřního prostředí budov, které bude prospěšné pro člověka i pro životní prostředí, case studies.

TZB info
webová aplikace
čeština

Online web o stavebnictví, zahrnující články týkající se udržitelných technologií.

LIFE Tree Check
webová aplikace
čeština

Projekt LIFE Tree Check, řešení pro ochlazování měst pomocí zeleně a vody.

Atlas post-uhlíkové architektury
webová aplikace
čeština

Katalog příkladů německé architektury šetrné ke klimatu .

ClimArchiNet
webová aplikace
čeština

Online web o stavebnictví, hlavním cílem projektu je nasměrovat stavebnictví k uhlíkové neutralitě, udržitelná architektura v ČR.

Katalog DETAILŮ
webová aplikace
čeština

Katalog konstrukčních detailů pro pasivní budovy.

Příjemné a odolné město
webová aplikace
čeština

Ekologické projekty, adaptace na změnu klimatu.

Katalog PASIVNÍCH DOMŮ
webová aplikace
čeština

Seznam pasivních budov a budov s velmi nízkou energetickou náročností v Česku.

Katalog řešení pro uhlíkovou neutralitu budov
webová aplikace
čeština

E-book zaměřený na uhlíkovou neutralitu budov.

Opatření Adaptace
webová aplikace
čeština

Online databáze příkladů přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech.

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu
webová aplikace
čeština

Publikace zaměřená na změně klimatu, stručně představuje možná opatření .

Frank Bold manuál udržitelných řešení
webová aplikace
čeština

Manuál ve formě e-booku, který srozumitelnou formou představuje udržitelná řešení .

Rethink Architecture 2020 e-book
webová aplikace
čeština

E-book shrnující principy a řešení týkající se udržitelnosti, která představili přednášející v sérii pěti přednášek Rethink Architecture v roce 2020.

UrbanAdapt
webová aplikace
čeština

Publikace Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření.

Adapterra Awards databáze
webová aplikace
čeština

Online databáze příkladů realizovaných projektů zaměřených na adaptační řešení ve městě i krajině.