CLIMARCHIBASE

Vzdělávací platforma o udržitelnosti v architektuře a real estate. Najdete zde praktické, inspirativní i legislativní informace. Naučíte se tvořit stavby a města s menším dopadem na životní prostředí.

Doporučené semináře o udržitelné architektuře a stavitelství

Modro-zelená infrastruktura
seminář
on-line záznam

Seminář shrnuje principy, ukazuje základní předpoklady k jejich implementaci, benefity i úskalí a smysl využívání modrozelené infrastruktury při plánování a správě sídel. Na různá opatření modrozelené infrastruktury se v rámci semináře díváme z hlediska jejich efektivity, vhodnosti použití a náročnosti jejich realizace.

Uhlíková neutralita budov
seminář
on-line záznam

Seminář představuje základní pojmy spojené s uhlíkovou neutralitou a emisemi ve všech fázích života budovy a praktické příklady z praxe v ČR i zahraničí. Podíváme se na uhlíkovou stopu budov, možnosti jejího snižování i současnou legislativu. Dozvíte se více o taxonomii EU, o EU frameworku Level(s), co je to LCA analýza materiálů a konstrukcí a čím se od sebe liší pasivní a aktivní způsoby zvýšení energetické efektivity. Zásadní částí semináře jsou praktické příklady dobré praxe z ČR

Cirkulární architektura
seminář
on-line záznam

Seminář představuje principy cirkulárního navrhování ve všech fázích života budovy a praktické příklady z praxe v ČR i zahraničí. Na udržitelnou architekturu se podíváme v měřítku budovy, vybavení interiérů i cirkulárních měst. Dozvíte se, co je to LCA analýza materiálů a konstrukcí a jak přistupovat k rekonstrukcím. Zásadní částí semináře jsou praktické příklady dobré praxe z ČR, kde budou představeny konkrétní řešení i použité materiály. Poslechnete si i o potížích při povolování či domluvě s investory, a jak je překonat.

Všchny přednášky a semináře

Online zdroje s přehledem udržitelné architektury

Databáze udržitelných řešení
webová aplikace
čeština

Databáze udržitelných řešení v architektuře, včetně představení na konkrétních příkladech.

Brožura Adapterra
e-book
čeština

Brožura realizovaných projektů zaměřených na adaptační řešení ve městě i krajině.

Adapterra Awards databáze
webová aplikace
čeština

Online databáze příkladů realizovaných projektů zaměřených na adaptační řešení ve městě i krajině.

Všchny publikace online

Potřebujete pomoct s udržitelným projektem?
Nabízíme profesionální konzultace

Konzultační služby za zvýhodněnou cenu k vašim projektům, které pomůžeme posunout směrem k udržitelnosti. Konzultace poskytujeme architektům a projektantům, developerům, veřejným investorům a zástupcům měst i dalším odborníkům.

Mám zájem o konzultaci
Podpora projektu za účelem dosažení principů pasivního standardu
Udržitelnost ve veřejném zadávání
Koncepce udržitelnosti pro architekty a developery
Individuální konzultace podle vašich potřeb

Jsme ClimArchiBase

Platforma vzniká v rámci projektu LIFE ClimArchiBase, na kterém spolupracují čtyři české neziskové organizace zabývající se udržitelností budov a měst.

Koordinátor

Partneři

Projekt LIFE ClimArchiBase podpořili

O projektu