Organizace v udržitelnosti

Přehled firem a organizací nabízejících poradenství a informace v oblasti udržitelnosti v architektuře a stavitelství

Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu je nezávislé sdružení, které se již téměř 20 let věnuje osvětě ohledně zdravé, úsporné a udržitelné výstavby. Zaměřujeme se na investory, odborníky, akademické pracovníky, pedagogy, studenty i děti. Našemu nezávislému hlasu naslouchají na obecní, krajské i státní úrovni. Sdružujeme přes stovku ověřených firem a specialistů, a to jak architekty, projektanty, energetické specialisty, tak i dodavatele materiálů a technologií. Pořádáme komplexní kurzy, workshopy, exkurze, konference, diskuzní panely, vydáváme odborné publikace, databáze a reportáže, nabízíme také poradenství a konzultace.

stránky organizace

Rethink Architecture

V Rethink Architecture vzděláváme a propojujeme profesionály ve stavebnictví a dáváme jim nástroje, aby mohli společně tvořit architekturu přátelskou k lidem i k přírodě. Pořádáme přednášky a workshopy, školíme ve firmách, vydáváme publikace a vytvořili jsme Databázi udržitelných řešení ve stavebnictví. Nabízíme konzultace a poradenství v oblasti udržitelné architektury a stavebnictví pro instituce, komerční společnosti i jednotlivce.

stránky organizace

Nadace Partnerství

Jako Nadace Partnerství víc jak 30 let propojujeme veřejnou správu, odborníky a aktivní obyvatele. Občanskou společnost podporujeme pomocí grantů na zelené projekty a zároveň odbornými znalostmi v oblastech navrhování veřejných prostorů a zelených budov, klimatického adaptačního plánování i zapojení obyvatel do plánování. Pro obce nabízíme akreditované vzdělávací programy o adaptacích na dopady klimatické změny. Proměnu myšlení nejlépe podpoří ukázky kvalitních řešení, proto organizujeme každoroční soutěž klimatických adaptačních opatření Adapterra Awards. Ta shromažďuje a oceňuje kvalitní realizovaná řešení, včetně příběhů jejich vzniku. V přípravě stavebních projektů pro veřejné, ale i soukromé investory poskytujeme konzultace v oblasti klimatických adaptačních řešení. K tomu využíváme také data měřená v uhlíkově téměř neutrálním areálu Otevřené zahrady v Brně.

stránky organizace

Česká rada pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC, Czech Green Building Council) sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu. Motivujeme trh ke změně způsobů, jakými lidé budovy a urbanistické celky navrhují, staví, udržují a provozují. Snažíme se vytvářet zdravé, prosperující a environmentálně i společensky ohleduplné urbánní prostředí, které zlepšuje kvalitu života.

stránky organizace