Přednášky a semináře

Široká nabídka vzdělávacích programů od několikahodinových seminářů, přednášek a exkurzí, přes několikadenní školení, až po komplexní programy.

Nadcházející vzdělávací akce

On-line záznamy seminářů o udržitelné architektuře a stavitelství

Modro-zelená infrastruktura
seminář
on-line záznam
Rethink Architecture

Seminář shrnuje principy, ukazuje základní předpoklady k jejich implementaci, benefity i úskalí a smysl využívání modrozelené infrastruktury při plánování a správě sídel. Na různá opatření modrozelené infrastruktury se v rámci semináře díváme z hlediska jejich efektivity, vhodnosti použití a náročnosti jejich realizace.

Uhlíková neutralita budov
seminář
on-line záznam
Rethink Architecture

Seminář představuje základní pojmy spojené s uhlíkovou neutralitou a emisemi ve všech fázích života budovy a praktické příklady z praxe v ČR i zahraničí. Podíváme se na uhlíkovou stopu budov, možnosti jejího snižování i současnou legislativu. Dozvíte se více o taxonomii EU, o EU frameworku Level(s), co je to LCA analýza materiálů a konstrukcí a čím se od sebe liší pasivní a aktivní způsoby zvýšení energetické efektivity. Zásadní částí semináře jsou praktické příklady dobré praxe z ČR

Cirkulární architektura
seminář
on-line záznam
Rethink Architecture

Seminář představuje principy cirkulárního navrhování ve všech fázích života budovy a praktické příklady z praxe v ČR i zahraničí. Na udržitelnou architekturu se podíváme v měřítku budovy, vybavení interiérů i cirkulárních měst. Dozvíte se, co je to LCA analýza materiálů a konstrukcí a jak přistupovat k rekonstrukcím. Zásadní částí semináře jsou praktické příklady dobré praxe z ČR, kde budou představeny konkrétní řešení i použité materiály. Poslechnete si i o potížích při povolování či domluvě s investory, a jak je překonat.

Kalendář plánovaných akcí

Chytrá renovace

on-line
6. 3. 2024
CPD

Efektivní technologie RD

on-line
13. 3. 2024
CPD

Konferece remspace

Praha
20. 3. 2024
CPD

Jak na PENB úsporné budovy

on-line
10. 4. 2024
CPD

CPD Fóra (renovace)

Brno
18. – 19. 4. 2024
CPD

CPD Fóra (novostavba)

Brno
18. – 19. 4. 2024
CPD

Obálka budovy

on-line
24. 4. 2024
CPD

nZEB a výstavba nových budov

on-line
15. 5. 2024
CPD

Efektivní technologie VB

on-line
29. 5. 2024
CPD

Chytrá renovace

on-line
12. 6. 2024
CPD

Vyhlášení Adapterra Awards a konference

Praha
6. 11. 2024
NAP

Přednášky o udržitelné architektuře

Rethink Architecture: Materials
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška se věnuje udržitelnosti v oblasti stavebních materiálů.

Rethink Architecture: Spolupráce
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška představuje možnosti zlepšení spolupráce na cestě za udržitelností v praxi.

Posílení ochrany stromů ve městě
konference
Nadace Partnerství
on-line záznam

Letní vlny extrémních veder názorně ukázují, jak velký význam mají vzrostlé stromy v ulicích našich měst. Aby mohly poskytovat potřebný stín a chlazení ve stále častějších horkých dnech, je třeba posílit podmínky pro jejich zdravý růst a ochranu před ničením. Na potřebných legislativních změnách už pracuje Ministerstvo životního prostředí, které má v plánu návrh předložit k veřejné diskusi. Hlavní téma konference jsme proto věnovali připravovaným změnám v legislativě i příkladům a zkušenostem dobré praxe z českých měst.

Národní klimaticko-energetický plán (NKEP), ESG, uhlíková stopa a jejich dopady do sektoru budov
kulatý stůl
CZGBC
on-line záznam

Kulatý stůl na téma Národní klimaticko-energetický plán (NKEP), jeho finální podoba a dopady do sektoru budov. Diskutovanými otázkami byly očekávané dopady/přínosy aktuálně projednávané energetické legislativy (Lex OZE 2 a 3 – sdílení elektřiny a možnosti akumulace) do sektoru budov.

Rethink Architecture: Udržitelné inovace
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška představuje inovace ve stavebnictví, které přispívají k udržitelnosti: technologické inovace, které snižují dopad budov na životní prostředíprocesní inovace, které zvyšují efektivitu přípravy stavby a šetří penízesociální inovace, díky kterým vznikají budovy a čtvrti přátelské k lidem

Rethink Architecture: People
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška se zaměřuje na vliv lidí na architekturu samotnou a jak jí lidem přizpůsobovat, aby se jim v ní dobře žilo. Dále se přednáška zaměřuje na to, jak se starat o veřejný prostor a krajinu.

Rethink Architecture: Energy
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška se věnuje architektuře a energii.

Rethink Architecture: Water
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška se věnuje architektuře a vodě.

Rethink Architecture: Sustainable Concepts
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška se věnuje udržitelným konceptům v architektuře.

Rethink Architecture: Industriální budovy
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu Rethink Architecture o udržitelných rekonstrukcích se zaměřuje na transformace industriálních budov.

Rethink Architecture: Cirkulární města
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu o městech představuje principy cirkulární ekonomiky.

Rethink Architecture: Veřejné budovy
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu Rethink Architecture o udržitelných rekonstrukcích se zaměřuje na koncepty pro lepší budoucnost veřejných staveb.

Rethink Architecture: Rezidenční domy
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu Rethink Architecture o udržitelných rekonstrukcích budov se zaměřuje na rezidenční domy.

Rethink Architecture: Kanceláře
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu Rethink Architecture o udržitelných rekonstrukcích budov se zaměřuje na kancelářské budovy. Představuje, jak můžeme udržitelně měnit zastaralé kanceláře v moderní.

Rethink Architecture: Odolná města
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu o městech představuje možnosti adaptace na změnu klimatu.

Rethink Architecture: Centrum
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška ze série Jak se staví hotové město představuje udržitelná řešení moderních projektů v historických zástavbách měst a přínosy daných projektů.

Rethink Architecture: Uhlíkově neutrální města
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu o městech představuje možnosti, jak při návrhu, výstavbě, rekonstrukci a provozu měst snižovat jejich uhlíkovou stopu. Jak navrhnout uhlíkově neutrální čtvrť, minimalizovat dopad výstavby a rekonstrukce na životní prostředí. Jak ve městech chytře hospodařit s energiemi.

Rethink Architecture: Udržitelná města
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu o městech představuje obecné principy udržitelnosti v městském prostředí i konkrétní příklady udržitelných čtvrtí. Jak navrhovat města tak, aby byla sociálně, ekonomicky i ekologicky udržitelná. Které odborníky je vhodné zapojovat a jaké procesy používat. Jaké jsou realizované příklady udržitelných čtvrtí v Česku i v zahraničí.

Rethink Architecture: Satelity
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu Jak se staví hotové město představuje problematiku satelitů a výzvy, kterým místní obyvatelé i samosprávy čelí.

Rethink Architecture: Sídliště
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu Jak se staví hotové město představuje možnosti zlepšení našich životů na sídlištích.

Rethink Architecture: Bloky a vnitrobloky
přednáška
Rethink Architecture
on-line záznam

Přednáška z cyklu Jak se staví hotové město představuje potenciál bloků a vnitrobloků.